Ad

If you're interested in advertising on CNTEX-IAN, please contact Mr. Zhong Xinzheng at:
Room.207 Tower B, Huaye Internaional Center, No.39 Dongsihuan Zhonglu, Chaoyang, Beijing, China.
Zip: 100025 
 

Tel: +86 10 85872528
Fax: +86 10 85872555
 
E-mail: zhongxz@cntac.org.cn